Hydrofory znajdują wykorzystanie wszędzie tam, gdzie niezbędny jest pewny, regulowany dopływ wody do instalacji wodociągowych. Funkcjonuje jako zestaw zasilający instalacje hydrologiczne w gospodarstwach rolniczych, domkach jednorodzinnych, ogrodach, warsztatach, lub też w zakładach produkcyjnych. Używane są także w stacjach hydroforowych i w stacjach uzdatniania wody spożywczej. Jak układ wspomagania w wodę mogą odnaleźć także wykorzystanie na ogródkach działkowych, w domach letniskowych, lub także przy fontannach. Dzięki hydroforom dopuszczalne jest utrzymanie stabilnego ciśnienia w instalacjach wodociągowych i ochrona składników budowy przed niepotrzebną eksploatacją.

Hydrofor grundfos, to narzędzie normujące ciśnienie w instalacji wodociągowej oraz regulujące pracę pompy. Określeniem tymże charakteryzuje się tak pełne układy hydroforowe (z pompą, presostatem czy nanometrem, przełącznikiem ciśnieniowym oraz zaporami), jak również same pojemniki na wodę. Konkretne narzędzia mogą różnić się od siebie budową oraz ofertami produkcyjnymi. Natomiast reguła ich funkcjonowania jest odpowiednia oraz sprowadza się do wspomagania oraz naprawy skuteczności poszczególnej budowy. Hydrofory mają niezwykle szerokie wykorzystanie, ponieważ są potrzebne wszędzie tam, gdzie woda wykorzystywana jest z indywidualnych ujęć.