Wydajny cloud hosting

Coraz częściej mając do wyboru między miejscem na serwerze a rozwiązaniem opartym o chmurę, decydujemy się na cloud hosting. Jest to całkowicie uzasadnione –  zarówno pod względem bezpieczeństwa przechowywanych w chmurze danych jak i pod względem łącznego kosztu zastosowania i wdrożenia tego typu rozwiązania w naszej firmie.  W jaki sposób jednak możemy porównywać to usługi i jak za niemożliwe jak najniższą cenę zapewnić sobie najwyższą możliwość wydajność?

Co składa się na cloud hosting?

Tak naprawdę w chmurze możemy dziś przechowywać praktycznie wszystko. Dostawcy tego typu rozwiązań oferują nie tylko miejsce na serwerach czy moc obliczeniową ale także w pełni skonfigurowane środowisko, które można wykorzystać do dowolnych zadań.

Kto najczęściej  korzysta z chmury?

Bardzo często wykorzystują je firmy programistyczne oraz agencje reklamowe. Inaczej będzie zorganizowany cloud hosting https://vmgen.pl/ dla agencji fotograficznej, która będzie musiała przede wszystkim składować tam bardzo dużą ilość plików multimedialnych a inaczej będzie z chmury korzystać firma zatrudniająca głównie programistów. Zawsze jednak warto pamiętać o tym jakie parametry danej usługi są najważniejsze w naszej konkretnie sytuacji.

Moc obliczeniowa czy miejsce na dysku?

W olbrzymim skrócie wszystkie rozwiązania tego typu możemy zakwalifikować do dwóch głównych kategorii. Albo kupujemy tak naprawdę miejsce w chmurze, które będziemy wykorzystywali do przechowywania danych lub plików, z których będą mogli korzystać wszyscy pracownicy firmy, albo zależy nam po prostu na dostępie do mocy procesorów takiej maszyny.