Na czym polegają technologie multimedialne?

Multimedia to termin ogólny, który może odnosić się do wszystkiego – od muzyki na iPodzie po podcasty słuchane podczas jazdy samochodem. Ale co te różne technologie mają ze sobą wspólnego? Co sprawia, że coś jest technologią multimedialną? Samo słowo “multimedia” może przywodzić na myśl słowa “wiele mediów” i nie jest to zbyt dalekie od prawdy – najbardziej podstawowa definicja technologii multimedialnej to system, który umożliwia korzystanie z więcej niż jednego medium lub środka przekazu informacji jednocześnie.

 

Środki, za pomocą których przekazywana jest informacja mogą być fizyczne lub wirtualne. Możesz mieć książkę, która zawiera zarówno fizyczne strony jak i pliki cyfrowe – e-book – lub możesz mieć film online, który wykorzystuje zarówno dźwięk jak i wideo w swojej prezentacji. Środki przekazu zazwyczaj odpowiadają technologiom pod względem nazwy: na przykład film jest środkiem fizycznym, podczas gdy fale radiowe są środkiem wirtualnym.

 

Innym sposobem definiowania multimediów są ich możliwości: Multimedia mają zdolność dawania użytkownikom więcej niż jednego sposobu interakcji z nimi; nie jest to tylko wizualne lub tylko słuchowe, ale połączenie tych dwóch plus coś innego, takiego jak interaktywność. Multimedia oferują również więcej niż jeden rodzaj treści – gra może zawierać efekty dźwiękowe i muzykę, jak również inne elementy, takie jak interaktywność. Więcej na: thinknews.pl