Rodzaje czynników chłodniczych

Istnieje wiele różnych rodzajów czynników chłodniczych, które można stosować w systemach klimatyzacyjnych. Najpopularniejszym rodzajem czynnika chłodniczego jest chlorofluorowęglowodór (CFC), który jest używany w większości domowych klimatyzatorów. CFC są również stosowane w niektórych przemysłowych i komercyjnych systemach klimatyzacji. Inne rodzaje czynników chłodniczych stosowanych w układach klimatyzacyjnych obejmują fluorowęglowodory (HFC) i HCFC.

Czynniki chłodnicze są również klasyfikowane według ich temperatury wrzenia. Czynniki chłodnicze o niskiej temperaturze wrzenia, takie jak freon, mają temperaturę wrzenia poniżej temperatury pokojowej. Tego typu czynniki chłodnicze są zwykle stosowane w małych jednostkach klimatyzacyjnych, takich jak jednostki okienne. Czynniki chłodnicze o średniej temperaturze wrzenia, takie jak R-22, mają temperaturę wrzenia nieco powyżej temperatury pokojowej. Tego typu czynniki chłodnicze są zwykle stosowane w większych jednostkach klimatyzacyjnych, takich jak centrale klimatyzacyjne. Czynniki chłodnicze o wysokiej temperaturze wrzenia, takie jak R-134a, mają temperaturę wrzenia znacznie powyżej temperatury pokojowej. Tego typu czynniki chłodnicze są zwykle stosowane w przemysłowych i komercyjnych jednostkach klimatyzacyjnych.

Najpopularniejszy typ systemu klimatyzacji wykorzystuje freony jako czynnik chłodniczy. Jednak ze względu na kwestie środowiskowe, stosowanie CFC jest stopniowo wycofywane. HCFC są używane jako zamiennik CFC w wielu zastosowaniach. HFC są również używane w niektórych aplikacjach.

Nowoczesne systemy klimatyzacyjne mogą wykorzystywać naturalne czynniki chłodnicze, takie jak amoniak i propan. Można je stosować w małych i średnich jednostkach klimatyzacyjnych. Nie są one jednak powszechnie stosowane w przemysłowych i komercyjnych zastosowaniach ze względu na ich niestabilność i potencjalnie niebezpieczne skutki uboczne.