MODELOWANIE BIM

BIM to podejście, które bez wątpienia zrewolucjonizowało podejście do realizacji projektów związanych z powstawaniem budynków oraz innych powierzchni użytkowych i przemysłowych. Można przyjąć, że BIM jest odpowiedzią na cały wcześniejszy dorobek, jaki zgromadzony został przez pokolenia inżynierów budownictwa i architektów. W drodze kompleksowych analiz stworzono rozwiązanie, które spala ze sobą wszystkie najważniejsze kwestie, jakie stanowią elementy codziennej pracy, której efektem będzie powstanie budynku (już od momentu pozyskania lokalizacji, aż do oddania jej do użytku).

Jeszcze przed masowym wdrażaniem BIM sytuacja, w której wszystkie informacje o budynku zebrane byłyby w jednym miejscu, a każdy uczestnik projektu mógłby wprowadzać w nich zmiany w czasie rzeczywistym, wydawała się być fantazją niemożliwą do spełnienia. Od czasu, gdy BIM stał się nieodłącznym elementem w podejściu do projektowania budynków, praca inżynierów budownictwa przeszła na zupełnie inny poziom.

BIM a budownictwo

Wdrożenie BIM w codzienną pracę specjalistów z dziedzin takich jak budownictwo, architektura czy nawet logistyka było dość skomplikowanym i długotrwałym procesem, który wymagał zmiany w myśleniu i chęci skorzystania z innowacyjnych udogodnień. Do tej pory każdy z ekspertów podchodził do swojej części projektu indywidualnie, co często prowadziło do tego, że ostateczna koncepcja nie była do końca spójna, okazywało się też, że poszczególne elementy czy detale wymagają dostosowania do całości, która jest znacząco od nich odmienna.

Holistyczne podejście, jakie jest możliwe dzięki BIM https://allbim.pl/ znaczenie ułatwia cały proces komunikacyjny, który jest czynnikiem o decydującym wpływie na powodzenie całej realizacji. Modelowanie informacji o budynku w postaci sporządzania jego wirtualnego zapisu daje możliwość nieograniczonych modyfikacji przez wszystkie osoby, które są zaangażowane w projekt. Zmiany te mogą być wprowadzane w czasie rzeczywistym, co pozwala na niemalże natychmiastowe oszacowanie tego, czy są one wystarczające i jakie niosą ze sobą konsekwencje dla dalszego losu projektu. Projektowanie 3D, w którym wykorzystywany jest potencjał, jaki niesie ze sobą technologia BIM to znaczne usprawnienie dla branży budowlanej i architektonicznej.