Jak przebiega leczenie uzależnień młodzieży i gdzie się na nie zgłosić?

Profesjonalne leczenie uzależnień młodzieży jest procesem długofalowym i gwarantującym dużą skuteczność, pod warunkiem, że młody człowiek na tego rodzaju terapię zgłosi się maksymalnie szybko. Tu warto wiedzieć, że nie wystarczy samo zarejestrowanie dziecka na leczenie – ono musi na leczenie wyrazić zgodę i uczestniczyć w zajęciach, które mają na celu odciągnięcie go od nałogu. Rozmowę z młodzieżą pomoże przeprowadzić specjalista, dlatego jeśli rodzic sam nie jest w stanie przekonać zbuntowanego dziecka do leczenia, to warto zgłosić się po takie wsparcie.

Standardowo w Polsce za leczenie uzależnień młodzieży odpowiadają specjalne centra uzależnień, które specjalizują się wyłącznie w pomocy nieletnim. W takim ośrodku nie mają oni kontaktu z dorosłymi uzależnionymi, co sprzyja leczeniu i czyni terapię skuteczniejszą. W zależności od rodzaju nałogu, do każdego przypadku opracowywana jest terapia indywidualna i grupowa. Osobno prowadzi się leczenie uzależnień młodzieży, która popadła w alkoholizm, narkotyki, ale i nowoczesne formy uzależnień jak hazard, czy komputery. Każdy z tych problemów jest niezwykle trudny w leczeniu, dlatego lekarze i terapeuci przykładają ogromną wagę do możliwie wczesnego rozpoczęcia terapii. Jednocześnie późny start leczenia nie wyklucza młodej osoby z szans na jej wyleczenie, ale wtedy trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ten proces może trwać dłużej. Bez względu na wyniki leczenia – jest ono ważnym krokiem na drodze do całkowitego pozbycia się uzależnienia.