Podstawowe zasady handlu

Jako trader, istnieje kilka ważnych zasad, które należy wziąć pod uwagę rozpoczynając swoją podróż. Pierwszą z nich jest pojęcie podaży i popytu. Są to siły, które określają cenę towarów. Jeśli czegoś jest więcej niż ludzie chcą lub potrzebują, cena będzie spadać (podaż przewyższa popyt). Analogicznie, jeśli jest odwrotnie, cena wzrośnie.

Wymiana towarów na towary jest łatwa i zrozumiała dla każdego. Problem pojawia się jednak, gdy nie masz nic konkretnego na wymianę, a mimo to chcesz otrzymać dobra od innych. Był to częsty problem w czasach przed wynalezieniem waluty. Jak więc ludzie wtedy handlowali?

Handel za usługi to kolejny sposób, w jaki ludzie mogli nabywać dobra, zanim zaczęto używać waluty. Ktoś, kto posiadał umiejętności, wiedzę lub inną usługę, oferował swoje usługi, a w zamian otrzymywał towary, które mógł wykorzystać lub skonsumować. Dobrym przykładem jest kowal, który może świadczyć swoje usługi innym w zamian za żywność lub odzież, którą może wykorzystać zamiast gotówki (chociaż czasami może być również płacony monetami). Tak długo jak obie strony są zadowolone z umowy, handel za usługi ma sens dla wszystkich zainteresowanych.

Zobacz więcej: adverther.pl