Sprzedaż kruszywa drogowego

Zapotrzebowanie na produkcję kruszywa przerosło podaż – i jest to tendencja, która prawdopodobnie będzie się utrzymywać. Współczesna sytuacja przemysłowa doprowadziła do obfitości podaży kruszyw drogowych i niskiej ceny, …