MKS Sambor

WALNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZEBRANIE MKS SAMBOR TCZEW

2016-11-20 12:08:00

Dnia 17.11.2016 roku w Gimnazjum Nr 3  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Klubu Sportowego MKS „SAMBOR” Tczew. Sprawozdanie Zarządu obejmowało działalność Klubu za lata 2013-2016.  Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu nadało tytuł Honorowego Prezesa Klubu  i statuetkę za długoletnią działalność na rzecz Klubu Panu Jackowi Wiśniewskiemu. Ponadto Zarząd uhonorował też za długoletnią działalność trenerską  i społeczną Pana Eugeniusza Kwiatkowskiego – trenera piłki ręcznej, Pana Sławomira Gdańca – trenera pływania i trójboju, Pana Witolda Surwiło – trenera pływania. Walne zebranie po wysłuchania sprawozdania z działalności, jak też  sprawozdania finansowego udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku przeprowadzonych nowych wyborów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, Władze Klubu  w nowej kadencji  stanowią:

Eugeniusz Markowicz    -              Prezes Klubu

Tomasz Śmiełowski        -              Wiceprezes Klubu

Artur Wierzbicki               -              Wiceprezes Klubu

Lech Korda                         -              Sekretarz Klubu

Tadeusz Galiński              -              Koordynator sekcji LA

Tomasz Latocha               -              Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną tworzą:

Robert Karnowski           -              Przewodniczący

Mariusz Graczyk              -              Członek

Dorota Szymkiewicz       -              Członek